Volg Acadia op TwitterLike Acadia op FacebookConnect met Acadia op LinkedIn
Acadia levert geen standaard oplossingen. Acadia levert alleen maatwerk!

Nieuwe regels BTW-factuur

 

 

Vanaf 1 januari 2013 veranderen de eisen van zowel de volledige als vereenvoudigde BTW-factuur. De factureringsregels worden aangepast in de hele Europese Unie, dus niet alleen in Nederland. Uiteindelijk moeten de nieuwe BTW-regels het elektronisch factureren versoepelen en het factureren eenvoudiger maken. Duik daarom alvast in het proces, indien nodig, om voor het einde van het jaar uw administratieve zaken op orde te hebben.

Welke regels gaan er veranderen? U kunt hier verder lezen wat er vanaf 1 januari 2013 op uw BTW-factuur moet komen te staan.


Per 1 januari 2013 - volledige BTW-factuur

 • Datum uitreiking factuur
 • Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag)
 • Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter
 • Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een intracommunautaire levering wordt verricht
 • NAW-gegevens ondernemer en afnemer
 • Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving
 • Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden
 • De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen
 • Het toegepaste btw-tarief
 • Het te betalen btw-bedrag
 • NIEUW Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding: - Factuur uitgereikt door de afnemer
 • (Indien van toepassing): - Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering
 • NIEUW Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding: - Btw verlegd
 • Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)
 • NIEUW (Indien van toepassing) de vermelding: - Bijzondere regeling reisbureaus
 • NIEUW (Indien van toepassing) de vermelding: - Bijzondere regeling – gebruikte goederen of - Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of - Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
 • Indien van toepassing: - NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger

Per 1 januari 2013 - vereenvoudigde BTW-factuur

 • Factuurdatum
 • NAW-gegevens leverancier
 • Aard geleverde goederen of verrichte diensten
 • Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.

 

 

 

Terug naar de vorige pagina of ga naar het nieuwsarchief